ติดต่อเต็นท์

พจน์พาณิชย์เจริญยนต์.

178/1 ม.1

อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

0801242327 - 0807922408